SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

I vår barnehage møtes skolespirene en gang i uken til ulike skoleforberedende aktiviteter. Hver tredje uke har de aktiviteter på naturgruppen. I tillegg jobber vi med Trafikkdyret Tarkus, hvor barna lærer om hvordan man skal oppføre seg i trafikken gjennom figurene i Tarkusuniverset. Figurene appellerer til barna med sine ulike personligheter, og deres ulike måter å tilnærme seg trafikken på.

Personvern og cookies