Trollstua

Trollstua og Tusseladdene er to like avdelinger for de eldste barna i barnehagen. Det er 23 4-5-åringer på hver avdeling og vi holder til i barnehagens 2. etasje.  Vi har åpne dører mellom avdelingene så barna går på besøk og knytter vennskap på tvers av avdelingene.

Vi har naturgruppe hvor en mindre gruppe fra Tusseladdene og Trollstua er ute hver sin uke av gangen. Vi har et aktivt friluftsliv og bruker nærmiljøet.

Vi har et eget opplegg for skolestartere som forbereder 5-åringene på skolestart.
Vi fokuserer på selvstendighet og sosial kompetanse.

Personvern og cookies