Knøttene

På Knøttene er vi 14 barn i alderen 0 – 3 år og fire voksne som hver dag leker, lærer og har det gøy sammen.

En god tilvenningsperiode er viktig for at barnet skal få en god start i barnehagen. For å få til en trygg og god oppstart for både barn og foreldre, anbefaler vi foreldre å sette av minimum 5 dager til oppstarten.

All erfaring og forskning, viser og at små barn trives best i små grupper. Derfor deler vi barnegruppa inn i mindre grupper hver dag. Dette gir oss voksne mulighet til å få god kontakt med hvert enkelt barn og bli bedre kjent med hvert enkelt barns personlighet og utvikling.

Mye tid til lek er viktig i barns utvikling da lek, sammen med engasjerte voksne, fremmer læring på de fleste områder. Vi har toddler rom i barnehagen som er tilpasset denne aldersgruppen, som gir inspirasjon til grovmotoriske aktiviteter, utforsking og læring.

Vi er også glade i å være ute.  Vi ønsker at barna skal få et positivt syn og erfaring på det å være ute uansett vind og vær, vi tilpasser lengden etter alder og modenhet.

Personvern og cookies