Eplestua

På Eplestua er det 23 barn og fire voksne. Barna er fordelt på to aldersgrupper, 2- og 3-åringer. På Eplestua synes vi det er viktig å ha nærhet til barna og se hvert enkelt barn på det utviklingstrinnet det er. Dette gjøres ved at vi er nær der barna er, fysisk og mentalt, i leken og i aktiviteter. Formen til barna kan være forskjellig fra dag til dag og noen ganger trenger de et fang å sitte på mer enn vanlig eller en hvil selv om de vanligvis ikke sover.

Barna på dette alderstrinnet har en begynnende samlek og trenger ofte en voksen i nærheten av seg i leken for å føle trygghet og få støtte når det trengs for å få til samlek og rollelek.

Vi ønsker å gi omsorg og aktiviteter tilpasset hvert enkelt barn og barnegruppen som vi har akkurat nå. Dette er også i tråd med barns rett til medvirkning.

 

Personvern og cookies