Barnegrupper

Barna er fordelt på 5 avdelinger:

  • Knøttene for 1-2 åringer
  • Gåsungene for 1-2 åringer
  • Eplestua for 2-3 åringer
  • Tusseladdene for 3-5 åringer
  • Trollstua for 3-5 åringer

Vi har valgt å dele barna i tre aldersgrupper for å kunne gi barna et godt pedagogisk opplegg tilpasset alder.

Barnehagen har to småbarnsavdelinger i første etasje og tre avdelinger for større barn i andre etasje. Barna har sin faste avdeling med sin plass og faste voksne. Vi har åpne dører mellom avdelingene slik at barn og voksne kan gå på besøk og knytte vennskapsbånd på tvers av avdelingene. Barnehagens fellesrom som trim-rom og språkrom blir benyttet felles, avdelingsvis og i smågrupper. Utelekeplassen er en flott fellesarena for små og store og innbyr til mye fysisk aktivitet. I tilknytning til barnehagen har vi en lavvo der de yngste barna kan ha sitt friluftsliv.

Naturgruppe

De to eldste barnekullene fra Tusseladdene og Trollstua rullerer på å være ute på naturgruppen hver tredje uke. Barna deles i tre grupper på tvers av de to avdelingene og er ute fra kl. 9.30 – 15.00. 12-14 barn og to voksne vil med andre ord være på tur daglig.

Personvern og cookies