Lekespira

For å oppfylle kravene i Lov om Barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har Espira valgt å utvikle et pedagogisk verktøy for å synliggjøre arbeidet med fagområdene i Rammeplanen. Ved hjelp av ”spirer” som illustrerer hvert enkelt fagområde forsøker vi å gjøre dette arbeidet mer levende, både for barn, foreldre og ansatte.

Rammeplanens 7 fagområder blir hos oss konkretisert gjennom LekEspira.

 

 

 

Personvern og cookies