Fysisk aktivitet

I barnehagen  har vi alltid vært opptatt av, og hatt  fokus på, fysisk aktivitet og å være mye ute i frisk luft. Våre omgivelser og utelekeplass innbyr til dette. Vi mener at fysisk aktivitet bidrar til bedre læring og gir god sosial kompetanse. Vi går på turer i nærmiljøet, så som stranden, skogen med leirplassen, åkeren, eplehagen, Askerelva, kyststien og sykehusområdet. Kyststripa brukes aktivt og her ser vi bl.a. på båtene, fisker krabbe, plukker skjell m.m.

Personvern og cookies