Språkrom

I barnehagen har vi et eget språkrom med materiell. Her er alltid bøker tilgjenglige som barna kan se i eller vi voksne leser for dem.  Vi synger og holder sangleker, forteller eventyr, rim, regler, holder drama og spill. Vi bruker snakkepakken og språksprellpermen i vårt arbeid.

Personvern og cookies