Godt samarbeid

Barnas foreldre/foresatte er barnehagens nærmeste og viktigste ressurs. For at barna skal få en trygg start i livet, er det nødvendig med et godt samarbeid. Vi har en åpen og god dialog der vi med respekt for hverandres synspunkter kan diskutere hva som er best for det enkelte barn. Foreldre/foresatte sikres medvirkning gjennom deltakelse i Foreldrerådet og Samarbeidsutvalget. Vi inviterer til foreldresamtale 1- 2 ganger i året, foreldremøte hver høst og ulike sosiale arrangement. Den daglige kontakten er den aller viktigste. Barn og foreldre skal daglig bli møtt på en hyggelig måte. Personalet skal være lydhøre for foreldres synspunkter og forventninger.

Enkelte ganger kan foreldre/foresatte og personalet ha behov for hjelp og veiledning. Barnehagen samarbeider med kommunens Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), Barnefysioterapi og det tverrfaglige samarbeidsteamet  TFS som består av fagfolk innen ulike fagområder.

Personvern og cookies